Hakkında Bilinmeyen
ATA AÖF HARÇ KAYIT

 • 30 Eylül 2017
 • 543 kez görüntülendi.
ATA AÖF HARÇ KAYIT
kayıt

AÖF Kayıt, Yeni Kayıti Kayıt Yenileme, Üniversite Kayıt

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi AÖF Kayıt Yenileme Kılavuzu’na göre kayıt yenileme ve AÖF HARÇ  öğretim ücreti netleşti. AÖF kayıt işlemleri kurallarına göre bazı öğrencilerin yeni kurallar çerçevesinde kayıt yenileme işlemleri kabul edilmeyecektir.Dönem öğrenci katkı payı, dönem öğrenci katkı payı ödeyecek ve ödemeyecek öğrenciler, ise dönem öğretim gideri, ödeme yöntemleri, borcu olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, dönem öğretim gideri alınmayacak

Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler. 26 Eylül – 06 Ekim 2017 tarihleri arasında ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.  Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.  Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz. Güz Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra Güz Dönemi kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

 

Dönem Öğrenim Ücreti Açıköğretim Fakültesinin; Bilgi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Eczane Hizmetleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Kimya Teknolojisi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzaktan Eğitim Önlisans Programlarında Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilerin; öğrenim süresine ve aldığı derslerin kredisine bakılmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenen Dönem Öğrenim Ücretini ödemeleri gerekmektedir. 22/10/2016 tarih ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddesine göre engelli öğrencilerimizin Dönem Öğrenim Ücretinden engellilik oranı kadar indirim yapılacaktır.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler Bu kılavuz yayımlandığı tarihte, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı henüz yayımlanmadığından kayıt yeniletecek öğrencilerden 22/10/2016 tarih ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınacaktır. Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığında farklılık olması halinde buna göre işlem yapılacaktır. Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. Ayrıca 22/10/2016 tarih ve 29865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinin 3. bendinde “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı Devletçe karşılanır. Birinci ve açık öğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” denilmektedir. Buna göre iki yükseköğretim programında okuyanlardan en son kaydını Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans/önlisans programlarından birisine yaptıran öğrencilerin öğrenim durumları YÖKSİS’ten sorgulanarak banka sistemine ₺35,50 dönem öğrenci katkı payı tutarı yüklenmiştir. Bazı öğrencilerimizin bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğu veya kaydını sildirdiği halde, YÖKSİS’te birden fazla öğrenciliği görünmektedir. Bu öğrencilerimizin ₺35,50 dönem öğrenci katkı payı tutarını ödememeleri için kayıt yenileme işlemlerinden önce ilişik kestiği/mezun olduğu üniversiteye başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir. YÖKSİS’ten bilgisini güncelleten öğrenciler tekrar ders seçim sayfasına girerek son aşamaya kadar ilerleyip “KAYDET” butonuna basarak banka bilgilerini güncelleyeceklerdir. Öğrencilerin 06 Ekim 2017 tarihinden sonra dönem öğrenci katkı payı ile ilgili itirazları ve iade talepleri dikkate alınmayacaktır. Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödemeyecek Olan Öğrenciler Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl) ile bu kılavuzun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile Engelli Öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyeceklerdir. Dönem Öğretim Gideri Kayıt yeniletecek öğrenciler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Giderini ödeyeceklerdir. Ödeme Yöntemleri Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:  Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme  (Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme  ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)  Mobil Bankacılık ile Ödeme Kayıt yenilemenin son günü olan 06 Ekim 2017 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankasının şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.  Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Borcu olan öğrencilerin kaydı yapılmayacak

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir. Borcu Olan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri Önceki öğretim yıllarından/dönemden Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı borcu olan öğrenciler 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde kayıt yeniletebilmek için gecikme faizi uygulanmış eski borçları ile 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarlarını ödemek zorundadırlar.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

* Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile engelli olan öğrencilerden önceki öğretim yıllarından/dönemden borcu olanlar kalan borçlarını ödemek zorundadırlar. Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler 14/02/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi,

03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,  23/04/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

28/02/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu. 14/02/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında malullerin kendileri, şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun. Çeşitli Kanunlar kapsamına giren öğrencilerin resmi belgelerinde ilgili kanun maddesi mutlaka bulunmalıdır. Engelli Öğrenciler

* Bakanlar Kurulu Kararına göre, engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken Dönem Öğrenim Ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

* Engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin program süresi ve kayıtlı olunan program sayısına bakılmaksızın Dönem Öğrenci Katkı Payı alınmaz.

* 05/06/2013 tarihli ve 13 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmaz. Bu öğrenciler durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmelidir.

* Engelli öğrencilerimizin sağlık kurulu raporunda engel oranı ve raporun geçerlilik süresi mutlaka bulunmalıdır. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler ile Engelli Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri

* Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren sağlık kurulu raporunu ilk kez AÖF bürosuna verecek olan öğrencilerin bilgi girişleri yapıldıktan sonra mutlaka aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ders seçimi işlemini yapmaları gerekmektedir.

* Çeşitli kanunlar kapsamına girdiğine dair resmi belgesini veya engel oranını gösteren sağlık kurulu raporunu daha önceki dönemlerde AÖF bürosuna veren öğrencilerimizin aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt

* Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ders seçimi işlemini yapmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler ders seçim işlemini

* yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan veya aof.anadolu.edu.tr adresi

* Öğrenci Otomasyonu, Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri sayfasından Kayıt Yenileme Onay butonundan onay işlemi yapacaklardır. Onay işlemini yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanmış olacaktır.

* Öğrencilerimiz isterlerse kayıt yenileme onay işlemini AÖF bürolarına başvurarak da yaptırabilirler.

* Bu öğrencilerimizin, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

* Çeşitli kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile engelli öğrencilerden, kayıt yenileme tarihleri içinde ders seçim işlemini yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan, aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri, Kayıt Yenileme Onay butonundan ya da AÖF bürosundan yaptırmayanların 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kaydı yenilenmez.

* Çeşitli kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile engelli öğrencilerimizin, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmeleri gerekmektedir.

* Görme, işitme, yürüme, ellerini kullanamayan vb. engel durumu olan öğrencilerimiz, Sağlık Kurulu Raporunun fotokopisini AÖF bürosuna teslim etmelidir. Bu öğrenciler, sınav engel durumlarının Fakülte kayıtlarına işlenmesini AÖF büro görevlilerinden özellikle istemelidirler. Öğrenciler fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kontrol etmeleri gerekmektedir. * Sınav durumu “Engelli” görünmeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır. Güz Döneminde Alacağı Ders/Dersleri Bulunmayan Öğrencilerin Kayıt Yenileme İşlemleri Güz Döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanmak isterlerse;

 • Askerlik tecil hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),
 • Sosyal güvenlik işlemleri,
 • Öğrenci belgesi vb. durumlarını göz önüne alarak, Güz Dönemi kayıt yenileme tutarını ödeyip kayıtlarını yeniletebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.
 • Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden 26 Eylül – 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve banka borç bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin bankada ödeme bilgisi oluşmaz. Zorunlu Stajı Bulunan Program Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri Derslerin tamamından başarılı olamayan ve stajını yapmak isteyen merkezî açıköğretim programı öğrencisi, ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde öğretim giderini ve/veya katkı payını öder. Bu durumdaki uzaktan öğretim programı öğrencisi ise öğrenim ücretini ve/veya katkı payını ödeyerek kaydını yeniletir. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz

. Derslerin tamamından başarılı olan ancak zorunlu stajını yapmayan öğrenci mezun olamaz ve diploma alamaz. Bu durumda olan merkezî açıköğretim programı öğrencisi öğretim giderini ödeyerek, uzaktan eğitim programı öğrencisi ise öğrenim ücretini ödemeksizin ilgili döneme ait kayıt yenileme tarihlerinde kaydını yeniletir. Öğrenci, kaydını yeniletmesi ve staj başvuru, başlangıç ve bitiş tarihleri aktif olduğu dönem içinde kalması koşuluyla staj yapabilir. Kaydını yeniletmeyen öğrenci staj yapamaz. Güz Döneminde alacağı ders/dersleri bulunmayan ancak zorunlu staj yapmak isteyen öğrencilerin kayıtlarını yeniletmeleri gerekmektedir. Kaydını yenileten öğrenciler;

 • Askerlik tecil hakkı (29 yaşını dolduranlar hariç),
 • Sosyal güvenlik işlemleri, Öğrenci belgesi vb. öğrencilik haklarından yararlanabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kayıt yeniletebilmeleri için aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.
 • Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden 26 Eylül – 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve banka borç bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin bankada ödeme bilgisi oluşmaz.
 • Merkezî açıköğretim programı öğrencileri için dönem öğretim gideri alt limit üzerinden hesaplanacaktır(₺240.00).
 • Uzaktan eğitim programı öğrencileri ise dönem öğrenim ücretini ödemeksizin aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu bağlantısından ya da AÖF bürolarından kayıt yenileme onayı yapmaları gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin kaydı yenilenmez.
 • Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler ile Engelli olup kayıt yenileme bedeli ödemeden kayıt yeniletecek öğrenciler, Kayıt Yenileme Kılavuzu 2.5. maddesindeki açıklamalara göre işlem yapacaklardır. Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı ve Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri Engelli veya Bakanlar Kurulu Kararında sayılan kanunlar kapsamına girdiği halde dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı ve dönem öğretim giderini ödeyen öğrenciler, ödedikleri tutarın iade edilebilmesi için iade isteğini ve herhangi bir bankadaki kendilerine ait hesaplarının IBAN numaralarını belirten imzalı dilekçelerine banka dekont aslı, kredi kartı çıktısı ya da kredi kartı ödeme bilgilendirme çıktısını ekleyerek AÖF bürosuna vermeli veya Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470-ESKİŞEHİR adresine göndermelidir.
 1. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrencilerimiz, kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini, aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız, öğrenci kimlik kartınız ve ödeme yaptığınızı gösteren belge ile 06 Ekim 2017 tarihinden önce AÖF bürosuna başvurunuz.

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ