canlı bahis siteleriizmir bayan escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escort

Hakkında Bilinmeyen

Asker Olmak İsteyenler: 8 Bin Kadın Erkek Alım Yapılıyor

28 Eylül 2022 - 16:21
Asker olmak isteyenleri ilgilendiren son dakika açıklaması geldi ve TSK ile jandarmaya 8 binden fazla askeri personel alımı yapıldığına yer verildi.

Askeriyeye kadın erkek çok sayıda alım yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan güncel ilanlara baktığımızda askeirye bünyesine 8 binden fazla personel alımı yapıldığı görülüyor. Kadın ve erkek adaylar arasından subay alımı yapılırken erkek adaylar arasından jandarma bünyesine 7 bin 500 uzman erbaş alımı yapıldığı görülüyor. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu perosnel alımı hakkında detaylı bilgilere yer verdik.

Duyurulara baktığımızda Milli Savunma Bakanlığı Kuvvet Komutanlıkları ile Milli Savunma Üniversitesi ile TSK bünyesine subay alımı yapıldığı görüldü. Jandarma Genel Komutanlığı ise birçok branşta istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunlarından uzman erbaş alıyor.

MSB SUBAY ALIMI 

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA/MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE 2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ADAYI TEMİNİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2022 YILI DIŞ KAYNAKTAN TABİP, DİŞ TABİBİ VE ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ADAY ADAYI TEMİNİ

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI
Uzman erbaş alımı başvuru detayları

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başladı. İşte uzman erbaş alımı şartları ve başvurusu.

Jandarma 7 bin 500 uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı 7 bin 500 uzman erbaş alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak;
Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim(lise) mezuniyeti şartı
aranmakta olup, jandarma branşına ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru
yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo (2-5)’te belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile
belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır.
İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak
adaylardan Tablo-5’te belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022)
itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003
(dahil) – 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken
müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat
edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-6’daki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve
üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis
edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (12 Eylül 2022)
itibariyle, (27) yaşını bitirmemiş ve terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak
(12 Eylül 2017 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden EN AZ ÜÇ (3) YIL görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri
içerisinde ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak
2022) tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 2003 (dahil)- 01 Ocak 1993
(dahil) tarihleri arasında doğanlar) ve sıralı üç disiplin amiri tarafından “Uzman Erbaş Olur” kararlı
nitelik belgesi almış olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 12 Eylül 2022
tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması
gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini
gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.
Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur.
Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.
Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin
müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.
Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların
müracaatları kabul edilmeyecektir.

ğ. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye
yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun
olarak [Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve Ek-d çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando
sağlık yeteneklerini karşılayan] “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak
(Uzman erbaş olamaz/Komando olamaz kararlı sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.)

h. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-7’de boy-kilo
tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor
şortu/eşofman ile ölçülür.)

ı. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere; herhangi bir
nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim
Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

i. J.Gn.K.lığı, S.G.K.lığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde, subay, astsubay, uzman jandarma
veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (Yukarıdaki hususlarda yanlış veya eksik beyanda
bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak (Güvenlik soruşturması için adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen
ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
kayıtlı olması gerekir.),

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan
yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri
tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste
hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti
bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olmamak,

n. Jandarma Genel Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamak, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve
bölücü ideolojik görüşleri benimsememek,

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve
omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak
uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudun
herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

p. Tablo (1-5)’te kontenjanları ve bölümleri belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen
niteliklerden en az birine sahip olmak

KPSS ŞARTI

(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru
yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar
başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması
gerekmektedir. Lisans mezunu adaylardan her iki yıl için sınav notu olanların yüksek olan puanı
kullanılacaktır.

(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının başvuru yapabilmesi için genel adaylara
belirlenen KPSS taban puanın en az %80’inin (2020-2021 yılına ait KPSS’den en az 40 ve üzeri puan)

alınmış olması gerekmektedir.
(3) Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisans
mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, ortaöğretim mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

(4) Jandarma branşına, bölüm ve program şartı aranmadan tüm lisans, ön lisans ve
ortaöğretim(lise) mezunları, 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS’den 50 ve üzeri puan almak şartıyla
başvurabileceklerdir.

(5) Jandarma branşı dışındaki diğer branşlara, Tablo-1’de belirtilen branş ve kontenjanlara
göre; Tablo-2’deki lisans, Tablo-3’teki ön lisans, Tablo-4’teki ortaöğretim(lise) mezunları 2020-2021
yıllarından birine ait KPSS’den 50 ve üzeri puanı almak şartıyla başvurabileceklerdir.
Tablo-5’te belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip ortaöğretim(lise)
mezunu adaylar da 2020-2021 yıllarından birine ait KPSS’den 50 ve üzeri puanı almak şartıyla
başvurabileceklerdir.

(6) İlköğretim(ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, Tablo-5’te
belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması gerekmektedir.

ç. Ortaöğretim(lise) veya üstü eğitim seviyesinden mezun olup, ilköğretim(ortaokul) mezunu gibi
KPSS puanı aranmayan branşlara başvuru yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve tespit
edilenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu aşağıdaki linkten yapılacak:

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

Linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada jandarma uzman erbaş alımı kısmının yanında yazan DEVAM EDİYOR yazısına tıklayın. Daha sonra kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra sol menüden kişisel bilgileriniz, sınav bilgileriniz ile diğer istenen tüm bilgilerinizin tam olduğundan emin olun. Daha sonra BAŞVURU SÜRECİNDEKİLER yazan yere tıklayarak uzman erbaş alımı başvuru sayfasına gidin ve başvurunuzu yapın.

ASTSUBAY ALIMI NE ZAMAN

Jandarma ve MSB bünyesine KPSS’den sonra astsubay alımı yapılacak. MSB’ye Aralık ayında , JAndarma’ya ise Şubat 2023’te yapılacak

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.