Hakkında Bilinmeyen
Bor nedir Nerelerde kullanılır

  • 02 Mayıs 2020
  • 181 kez görüntülendi.
Bor nedir Nerelerde kullanılır
BOR ELEMENTİ NERELERDE KULLANILIR?

Periyodik tabloda B simgesiyle gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81, yoğunluğu 2,84 gr/cm3, ergime noktası 2300 °C ve kaynama noktası 2550 °C olan, metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir. Genellikle doğada tek başına değil, başka elementlerle bileşikler hâlinde bulunur. Tabiatta yaklaşık 230 çeşit bor minerali vardır. Oksi­jenle bağ yapmaya yatkın olması sebebiyle pek çok değişik bor-oksijen bileşimi bulunur. Bor-oksijen bileşimlerinin genel adı bora far.

Dünyanın en stratejik madeni olarak kabul edilen Bor, nükleer sanayiden uzay araçlarına, gübre sanayinden ilaç sa­nayine, kimya sanayinden otomobil sanayine kadar dört yüzü aşkın alanda kullanılır.

Türkiye, dünyada Bor rezervlerinin % 65’ine sahip bulu­nurken dünya üretiminin % 32’sini gerçekleştiriyor. Türkiye dı­şındaki ülkelerde Bor rezervlerinin ömrü son elli yıllıkken ül­kemiz tüm dünyanın 450-500 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek Bor rezervlerine sahip konumdadır. Eti holding A.Ş. aracılığıy­la Burhaniye’den Savaştepe’ye, Susurluk’tan Dursunbey’e, Bigadiç’ten Sultançay’ına, Bursa Kestelek’ten Sındırga’ya, Kütahya Emet’den Eskişehir Kırka’ya kadar 1 milyon 700 bin hektarlık bir bor maden rezervleri alanı kamulaştırılmış du­
rumdadır. Türkiye bor madenlerinin ihracatının % 50’sini ham madde hâlinde, % 50’sini işlenmiş olarak satar. Dünya bor re­zervlerinin kalan kısmı ABD, Rusya, Çin, Şili, Bolivya, Peru, Arjantin, Sırbistan’da bulunur.

Bor ürünlerine ait teknolojiler genellikle teknolojiyi üreten ülkelerce gizlenir, bu konudaki bilgilere kolaylıkla ulaşılamaz. Bu nedenle, diğer ülkelerden önemli teknoloji transferleri yapı­lamamıştır. Bu, ham madene sahip olan ülkelerden ziyade, bu madenle ilgili teknolojiye sahip gelişmiş ülkelerin piyasaları kontrol ettiğini gösterir.

Piyade tüfeği, tabanca, top, tank üretiminde, zırhlı perso­nel taşıyıcıların zırhlarını güçlendirici seramik plaklarda da bor kullanılır. Borla güçlendirilmiş cam malzemelerin iletken olma­yan ve düşük dielektrik(yalıtkanlık) özelliği onları radara karşı görünmez kıldığından askerî teçhizat yapımında önemlidir.

BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) kanser tedavi­sinde kullanılır. Özellikle beyin kanserinin tedavisinde hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesine yaraması ve sağlıklı hüc­relere zararının minimum düzeyde olması nedeniyle tercih sebebi olabilir.

Japon bilim adamlarınca, 2001 yılı Şubat ayında, mag­nezyum diboridin geleceğin süper iletkeni olabileceği keşfe­dilmiştir. Süper iletkenlik, sıcaklığın belli bir noktanın altına düşürülmesiyle (kritik sıcaklığın altına) her türlü elektriksel di­rencin kaybolması durumudur.

Nükleer reaktörlerde radyoaktif malzemenin fisyonu so­nucunda ısı, alfa ve beta parçacıkları, gama ışınları ve nötron­lar açığa çıkar. Nötronlara kalkan olarak kullanılan en önemli malzemelerden biridir.

Bor bileşikleri, özellikle de boraks binlerce yıldan beri kul­lanılıyor. Babillerin Bor’u kıymetli eşyaların ergitilmesinde, Mı­sırlıların mumyalamada, Eski Yunanlıların ve Romalıların te­mizlikte, Mısırlıların, Mezopotamya uygarhlarının ve Arapların bazı hastalıkların tedavisinde bor’dan yararlandığı bilinir. Ha­fifliği, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı nedeniyle; plastiklerde, sanayi elyafı üretiminde, lastik ve kâ­ğıt endüstrisinde, tarımda, nükleer enerji santrallerinde, roket yakıtlarında da kullanılır. Camın ısıyla genleşmesini önemli ölçüde indirgediği, camı aside ve çizilmeye karşı koruduğu, tit­reşim, yüksek ısı ve ısı şoklarına karşı dayanıklılığı sağladığı için ısıya dayanıklı cam gereçleri ve elektronik ve uzay araş­tırmalarında kullanılacak üstün nitelikli camların üretiminde de önemli yeri vardır. Ayrıca son günlerde otomobil yakıtı olarak da kullanılmaya başlanmıştır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ