Antalya gecelik bayan arkadaş izmir otele gelen bayan arkadaş petshop Mersin eve gelen bayan
Hakkında Bilinmeyen

Ebussuud efendi kimdir

  • 22 Ocak 2019
  • 250 kez görüntülendi.
Ebussuud efendi kimdir
Hukuk bilgini, Şeyhülislam.

İskiliplidir. Hünkâr Şeyhi diye ta­nınan babası Muhyittin Muhammet, II. Bayezit’in hizmetinde escort kayseri bulunmuştu. De­desi Mustafa el-İmat’ın ise ünlü bilgin Ali Kuşçu’nun kardeşi olduğu ileri sü­rülür. Annesi Sultan Hatun’un, Ali Kuşçu’nun kızı olduğunu belirten kay­naklar da vardır.

Ebussuut Efendi öğrenciliği sırasında II.Baye­zit’in dikkatini çe­kerek kendisine Çelebi Ulufesi denilen gelir bağlandı. Hocası Mevlana Seyiddi’ nin kızı Zeynep Hatun ile evlen­dirildi.

Bursa ve İs­tanbul’da bazı medreselerde ders okuttuktan sonra gene bu kentlerde kadılık yaptı. Kanuni Sultan Süley­man’ın Korfu se­ferinde Rumeli Kazaskeri oldu. 1546’te getirildiği Şeyhülislamlık görevinde ölümüne kadar yaklaşık 30 yıl süreyle kaldı. İstanbul’da öldü. Me­zarı Eyüp’te, çarşı içindedir. İskilip ve İstanbul’da cami, çeşme, hamam, okul gibi hayır yapıları yaptırmıştır. İstanbul’da Babıâli’den Alemdar’a uzanan cadde onun adını taşır.

Osmanlı şeyhülislamlarının tefsir ve fıkıh konularında en bilgin olanla-rındandı. Din, hukuk konularında ver­diği onbinlerce fetva kendisinden son­ra hükümlere ve uygulamalara Eve gelen ucuz hayat kadını kay­naklık etmiştir. Bunlar akla değer ve­ren ve insan haklarına saygılı yanla­rıyla olduğu kadar günümüz anlayı­şına yer yer uzak düşen yönleriyle de çağının yaşamını, düşüncesini, top­lumsal yapısını yansıtan zengin bir kaynaktır.

Ebussuut Efendi’nin fetva­larından bazı ör­nekler eski hu­kuk metinlerinin yapısı ve yazılış özelliklerine uy­gun olarak şöy­ledir:

“Mesele: Hı-ristiyanlara, Ya­hudilere okumak için Mushaf’ı şe­rif satmak seran caiz olur mu?

Elcevap: Yüce Kuran’ın güzellik­lerini öğreneyim diye okuyup yü­celteceği biliniyorsa sakınca yoktur.

Mesele: Hıris­tiyan ya da Ya­hudi olan Zeyd, Müslüman Zeyd’in kurbanını besme­leyle kesse seran helal olur mu?

Elcevap: Kurban yerine geçmez. Eti helaldir.

Mesele: Hıristiyan ya da Yahudi olan Zeyd, Müslüman olmayanların bayramında Müslüman Amr’a çörek ve kızıl yumurta verip Amr da alıp kabul eylese Amr’a şeriat bakımından bir şey yapmak gerekir mi?

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ