Hakkında Bilinmeyen
Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir hayatı eserleri

  • 27 Ekim 2017
  • 310 kez görüntülendi.
Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir hayatı eserleri
Milli Edebiyat akımının temsilcile­rinden, aşk konusu yanında yurt so­runlarını, gerçeklerini de ele alan şair.
İstanbul’da doğdu, Akdeniz yolculu­ğu sırasında Samsun gemisinde öldü.(Doğum tarihi: 18 Mayıs 1898, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 8 Kasım 1973, İstanbul)

Tıp Fakültesindeki öğrenimini ya­rım bırakarak bir süre gazetecilik yap­tı. İlk şiir kitabı Şarkın Sultanları adını taşıyordu. Burada aruz veznini kullan­mış, yalın ve iç-tenlikli bir anla­tımla aşk konu­sunu işlemişti. 1919 yılında çı­kan Dinle Ney­den yapıtındaki şiirleriyle hece veznini kullanan Milli Edebiyat akımının temsilci­leri arasına katıl­dı. Yusuf Ziya Ortaç,   Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy ve Enis Behiç Koryürek’le birlikte “Beş Hece­ciler” diye anılan topluluk içinde yer aldı. İleri gazetesi adına 1922’de gittiği Ankara’daki gözlem ve izlenimleri onun şiirinde önemli bir değişime yol açtı. Kayseri’ deki öğretmenlik yılları, katıldığı “Şark vilayetlerini tetkik” gezisi ona Ana­dolu’nun güç yaşama koşullarını, so­runlarını tanıttı. Böylece memleketçi ve halkçı edebiyata yöneldi. Sanat adlı şiirinde bu dönemde Anadolu gerçek­lerine yönelen şiir görüşünü şöyle açıklayacaktı:

“Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken

Söylenmemiş bir masal gibi Ana­dolu’muz.

Arkadaş, biz bu yolda türküler tut­tururken

Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yo­lumuz.”

Ünlü Han Duyarları şiiriyle Ana­dolu’yu adım adım tanıyan bir aydının izlenim­lerini yansıtırken bu anlayışa ya­kından bağlı kal­dı. Yoksul köyler, gurbetten gur­bete savrulan köy insanları, ay­rılık acıları, güç yaşama koşulları onun içli ve ger­çekçi şiirinde dile geldi:

“Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar,

Dönmeyen yolculara ağla­yan yaslı yollar! –

Ey garip çizgi­lerle dolu han duvarları,

Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları.”

Uzun yıllar liselerde edebiyat öğ­retmenliği yaptı. Bu sırada oyunlar da kaleme aldı. Bunlardan Canavar, sev­gilisi kaçırılan ve zalim ağaya karşı ayaklanan bir köylü gencin öyküsüydü. Bu yapıtında köy çevresini ve köylü yaşamını gerçekçi biçimde işle­di. ^Cumhuriyet döneminin yeni tarih görüşüne dayanan Akın oyunu ise

Türklerin anayurtlarından göç etmele­rini anlatırken tarih bilinci ve ulusal Kahraman, öıyurt gibi oyunları bireysel değerle­rin yorlno yurt •orunlarının geçtiği ürünlerdendir. Yayla Kartalı adlı oyu­nu törelere, Inancıl değerlere yan çi­zen yapmacıklı, züppe, gösterişe düş­kün kent yaşamını eleştirir

Ancak aşk, sevgi, kadın konuları da onun şiirinde hor zaman geniş bir yer tutmuştur. Bu konulara lirik, zaman zaman da tutkulu biçimde yaklaşır:

“Sana çirkin dediler, düşmanı ol­dum güzelin,

Sana kâfir dediler, diş biledim Hak-

k’a bile

Hopladım saçtığı altınları yüzlerce elin.

Kahpelendin de garez bağladım ahlaka bile…

Sana çirkin demedim ben, sana kâfir demedim,

Bence dinin gibi küfrün de mukad­desti senin.

Yaşadın beş sene kalbimde, misa­fir

Bu firar aklına nerden, ne zaman esti senin?

Zülfünün yay gibi kuvvetli çelik tel­lerine

Takılan gönlüm asırlarca peşinden-gidecek.

Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaç-san da yine

Seni aşkım canavarlar gibi takip edecek.”

Osmanlı İmparatorluğumun parlak (l< ıı ıı ‘iıılı»ini konu edinen şiirleri Akın­cı Türküleri kitabında, yurt sevgisini, Atatürk’ü, devrimleri konu edinen şiir­leri Akarsu adlı yapıtındadır. Şiirlerin­den seçmelere Bir ömür Böyle Geç­ti, Elimle Seçtiklerim, Heyecan ve Sükûn gibi derlemelerde yer vermiş­tir.

1946–1960 yıllarında Demokrat Parti’den İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. 27 Mayıs 1960’ta tutuklanmış, Yassı ada’da yar­gılandıktan sonra aklanmıştır. Bu dö­nemin busenporno.com izlenimlerini aruz vezniyle yaz­dığı Zindan Duvarları adlı yapıtında dile getirmiştir

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ