Hakkında Bilinmeyen

Kimdir

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (1907 -1961) Cumhuriyet dönemi şair ve yazarlarımızdan. Vasfı Mahir Kocatürk Darüşşafaka Lisesi’ni,...
a-ihsan, b-Mümtaz, c-Ahmed..Doğru cevap, d-Suad ,, Huzur romanında, sadece Mümtaz ile Nuran’ın aşkları anlatılmaz. Onların...
DOĞAN HIZLAN(1937 ) Yazar. İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi....
ADOLF EICHMANN 1906- 1962 AvusturyalI Nazi Adolf Eichmann SS’lere katıldı ve II. Dünya Savaşında Alman...
Bonnie Parker 1911-1934 Teksaslı gangsterler Bonnie ve Clyde dört Amerikan eyaletlerinde korkunç cinayetler işlemişlerdir. 1932’de...