Hakkında Bilinmeyen
SGK 341 Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı: İşte Büro, Temizlik, Güvenlik, Sekreter, Teknisyen ve Dağıtıcı İşçi Alımı 2022

  • 30 Eylül 2022
  • 16.848 kez görüntülendi.
SGK personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 341 personel alımı başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair bilgilere ve detaylara yer verdik.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak söz konusu personel alımına baktığımızda kadro dağılımının şu şekilde verildiği görüldü:

171 destek personeli,

59 koruma güvenlik görevlisi,

9 teknisyen

102 büro personeli

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ile
aynı Kanunun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci alt
bentlerindeki ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1’inci maddesindeki şartları taşımaları
gerekmektedir.
2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanlar (dul ve yetim
aylığı hariç) ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
3) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
4) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
5) Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar
göreve başlatılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

İlan özel şartları ise şu şekilde:

BÜRO PERSONELİ  51
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP93 Ön Lisans
KONTENJAN : Ankara (51)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim
Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi
Yönetimi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgi İşlem Enformasyon, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim
Yönetimi, Bilgisayar Donanımı, Bilgi Güvenliği Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun
olmak,

BÜRO PERSONELİ  51
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP93 Ön Lisans
KONTENJAN : Ankara (51)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ (SEKRETER)  2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP93 Ön Lisans
KONTENJAN : Adana (2)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ (DAĞITICI) 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP93 Ön Lisans
KONTENJAN : Adana (1), Ankara (3)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.

KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ 30
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP93 Ön Lisans
KONTENJAN: Balıkesir (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Denizli (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Mersin
(2), Sakarya (1), Samsun (1), Ankara (5), İstanbul (10), İzmir (2), Konya (1), Kocaeli (2)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P93 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak ve tercih işlemlerinin son günü
itibarıyla özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
d) 18 yaşını doldurmuş olmak.

e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18‘inci
maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) 118
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adıyaman (1), Ankara (24), Antalya (6), Aydın (1), Bingöl (1), Bitlis(1) ,Bursa(2) ,
Çanakkale (3), Denizli (2), Edirne (2), Erzincan (1), Erzurum (1), Eskişehir (3), Giresun (1),
Gümüşhane (1), Hatay (1), Isparta (1), Mersin (2), İstanbul (21), İzmir (8), Kars(2) ,Kayseri (4),
Kocaeli (1), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Mardin (1), Muğla (4), Rize (1), Sakarya (1), Sivas
(1), Tekirdağ (4), Şanlıurfa (1), Yozgat (2), Karaman (1), Kırıkkale (1), Şırnak (1), Yalova (1) , Kilis
(2), Osmaniye (2), Düzce (2)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 19
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adana (2), Ankara (6), Bursa (2), Erzurum (1), Gümüşhane (1), İstanbul (5),
Kastamonu (1), Kayseri (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
c) Son başvuru tarihi itibariyle B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
d) 18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin
75’inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem
öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10’uncu
maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç
kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile
değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı
sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi
istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen
kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E
sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31.12.2022 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile
değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir. Bu
nedenle ilanda yer alan yeni sürücü belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek
diğer yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları
aşağıdaki tabloda yer almaktadır
İSTENİLEN YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ B sınıfı sürücü belgesi
ESKİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE TERCİHTE BULUNABİLECEKLER  B, C, D, E sınıfı
YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE TERCİHTE BULUNABİLECEKLER  B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıfı

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI) 15
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Afyonkarahisar (1), Gümüşhane (1), Hatay (1), İstanbul (5), Kırklareli (1), Kocaeli
(1), Ordu (1), Trabzon (1), Van (1), Bartın (1), Samsun (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici
Hizmetleri Alanı – Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Ev
Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı – Turizm / Otelcilik ve Turizm
Dalının birinden mezun olmak.

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI YARDIMCISI) 7
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: İstanbul (7)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici
Hizmetleri Alanı – Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı – Ev
Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı – Turizm / Otelcilik ve Turizm
Dalının birinden mezun olmak.
DESTEK PERSONELİ (BASİT BAKIM) 4
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Amasya (1), İstanbul (1), Rize (1), Iğdır (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun
olmak.

DESTEK PERSONELİ (BULAŞIKÇI) 2
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Bolu (1), Kırklareli (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.

KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ 29
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN: Adana (2), Ankara (4), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (6), Kırşehir (1),
Diyarbakır (1), Giresun (1), Tekirdağ (2), Trabzon (2), Bolu (1), Kırıkkale (1), Manisa (1), Kütahya
(1), Tokat (1), Batman (1), Şırnak (1), Osmaniye (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak ve tercih işlemlerinin son günü itibarıyla özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c)10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde
yer alan şartları taşıyor olmak,
d) 18 yaşını doldurmuş olmak.
e) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18‘inci
maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

TEKNİSYEN (ELEKTRİK VE ELEKTRONİK) 8
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Orta Öğretim
KONTENJAN:, Ankara (3),Antalya(1), Erzurum(1), İzmir(1), Kahramanmaraş (1), Kırıkkale (1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri Alanı- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak.

TEKNİSYEN (MAKİNA) 1
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94 Ortaöğretim
KONTENJAN:, İstanbul(1)
ARANAN NİTELİKLER:
a) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan
almış olmak,
b) Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.

BAŞVURU EKRANI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir:

Bu linke gittikten sonra karşınıza çıkan ekranda KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayın. Daha sonra e devlet girişi yaparak uygulamaya git kısmına tıklayın.

Şu anda başvuru sayfaısna baktığımızda Hata EDV09.078, Geçersiz Authorization Code. adlı bir hatanın olduğu görüldü. Söz konusu hatanın önümüzdeki dakikalarda giderilmesi ve başvuru ekranının açılması bekleniyor.

Hata EDV09.078, Geçersiz Authorization Code Hatası Nedir Nasıl Giderilir Sorusunun Cevabı Şu Şekilde: E-devlet ekranlarında uzun süre beklediğinde bu hatayı vermektedir. Giriş bekleme süresi 30 saniyedir. Tarayıcınızı kapatıp tekrar açınız.

İlan metni için TIKLAYIN

Adana vip escort Çukurova vip escort Seyhan vip escort Ankara vip escort Mamak vip escort Etimesgut vip escort Polatlı vip escort Pursaklar vip escort Haymana vip escort Çankaya vip escort Keçiören vip escort Sincan vip escort Antalya vip escort Kumluca vip escort Konyaaltı vip escort Manavgat vip escort Muratpaşa vip escort Kaş vip escort Alanya vip escort Kemer vip escort Bursa vip escort Eskişehir vip escort Gaziantep vip escort Şahinbey vip escort Nizip vip escort Şehitkamil vip escort İstanbul vip escort Merter vip escort Nişantaşı vip escort Şerifali vip escort Maltepe vip escort Sancaktepe vip escort Eyüpsultan vip escort Şişli vip escort Kayaşehir vip escort Büyükçekmece vip escort Beşiktaş vip escort Mecidiyeköy vip escort Zeytinburnu vip escort Sarıyer vip escort Bayrampaşa vip escort Fulya vip escort Beyoğlu vip escort Başakşehir vip escort Tuzla vip escort Beylikdüzü vip escort Pendik vip escort Bağcılar vip escort Ümraniye vip escort Üsküdar vip escort Esenyurt vip escort Küçükçekmece vip escort Esenler vip escort Güngören vip escort Kurtköy vip escort Bahçelievler vip escort Sultanbeyli vip escort Ataşehir vip escort Kağıthane vip escort Fatih vip escort Çekmeköy vip escort Çatalca vip escort Bakırköy vip escort Kadıköy vip escort Avcılar vip escort Beykoz vip escort Kartal vip escort İzmir vip escort Balçova vip escort Konak vip escort Bayraklı vip escort Buca vip escort Çiğli vip escort Gaziemir vip escort Bergama vip escort Karşıyaka vip escort Urla vip escort Bornova vip escort Çeşme vip escort Kayseri vip escort Kocaeli vip escort Gebze vip escort İzmit vip escort Malatya vip escort Manisa vip escort Mersin vip escort Yenişehir vip escort Mezitli vip escort Erdemli vip escort Silifke vip escort Akdeniz vip escort Anamur vip escort Muğla vip escort Bodrum vip escort Milas vip escort Dalaman vip escort Marmaris vip escort Fethiye vip escort Datça vip escort Samsun vip escort Atakum vip escort İlkadım vip escort Adıyaman vip escort Afyonkarahisar vip escort Ağrı vip escort Aksaray vip escort Amasya vip escort Ardahan vip escort Artvin vip escort Aydın vip escort Balıkesir vip escort Bartın vip escort Batman vip escort Bayburt vip escort Bilecik vip escort Bingöl vip escort Bitlis vip escort Bolu vip escort Burdur vip escort Çanakkale vip escort Çankırı vip escort Çorum vip escort Denizli vip escort Diyarbakır vip escort Düzce vip escort Edirne vip escort Elazığ vip escort Erzincan vip escort Erzurum vip escort Giresun vip escort Gümüşhane vip escort Hakkari vip escort Hatay vip escort Iğdır vip escort Isparta vip escort Kahramanmaraş vip escort Karabük vip escort Karaman vip escort Kars vip escort Kastamonu vip escort Kırıkkale vip escort Kırklareli vip escort Kırşehir vip escort Kilis vip escort Konya vip escort Kütahya vip escort Mardin vip escort Muş vip escort Nevşehir vip escort Niğde vip escort Ordu vip escort Osmaniye vip escort Rize vip escort Sakarya vip escort Siirt vip escort Sinop vip escort Sivas vip escort Şanlıurfa vip escort Şırnak vip escort Tekirdağ vip escort Tokat vip escort Trabzon vip escort Tunceli vip escort Uşak vip escort Van vip escort Yalova vip escort Yozgat vip escort Zonguldak vip escort
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ