Hakkında Bilinmeyen
şiilik nedir nasıl ortaya çıkmıştır

  • 01 Ekim 2017
  • 324 kez görüntülendi.
şiilik nedir nasıl ortaya çıkmıştır
şiilik mezhebi nasıl ortaya çıkmıştır, şiilikmezhebinin özellikleri

islâm dinine bağlı bir mezheptir. Erkek çocuk bırakmadan ölen Hz.Muhammed’in yerine veraset kurallarına göre Ali’nin ve onun soyunun geçmesi gerek­tiğini savunan bir akım olarak ortaya çıktı. Ali karşıtlarının oluşturduğu yarı dinî, yarı siyasî Haricîlik yanlılarına kar­şı savaşım verdi. Temel ilke olarak, hila­fetin seçimle değil, verasetle geçmesi gerektiğini öne sürdüler. Ali’yi ve soyu­nu halife makamına, imamlığa getirdi­ler. Şiîler’e göre din ve devlet başkanlığı­nın birleşmesi, şeriatın din ve dünya iş­lerinde uygulanması vb. temel koşul­dur. Halife ya da imam, hiçbir zaman günah işlemez, yanlış yapmaz. Zamanla siyasal ilkelerine geçmiş tapımlardan ve düşünüşlerden kaynaklanan felsefe il­keleri eklendi.

Şiiler ilk üç halifeyi meşru saymayıp Hz. Ali’yi asıl halife saydıkları için Sünniler’den ayrılmışlardır. Onlar en çok Hz. Ali ve Hz. Fatıma’ya önem vermektedir.. Günümüzde Müslümanlar’ın ancak % 7’si Şiidir. Şiiler, Zeydi, Caferi ve İsmail olarak üç kola ayrılırlar. İranlılar çoğunlukla Şiidir. Devletin resmi mezhebi de bir Şii mezhebi olan Caferiliktir. Şiiler, bir Türk hükümdar olan Şah İsmail’in tahta çıkmasına kadar İran’da azınlıktaydılar.

Kutsal Kitaplardaki gizli gerçeğin, imamın yorumuyla ortaya çı­karılabileceği, Vahdet-i Vücut’tan kay­naklanan varlığın tekliği anlayışı, 12 imam ve Mehdi yeryüzüne gelene dek hiçbir otoritenin kesin bir geçerliği ola­mayacağı vb. görüşleri vardır. Mufaddı-la, Sâbbe (Tebarrâiyye), Gâliyye (Müellihe) diye kollara ayrılan Şiîlik, Ali’nin Kerbelâ’da öldürülmesinden sonra ortaya çıkan yeni görüş ayrılıklarıyla Keysâniyye, Zeydiyye, imâmiyye gibi tarikatlara ayrıldı. Anadolu’da Alevîlik vb. inanışla­ra da yansıyan Şiîlik iran’da, Azerbay­can’da egemen olurken, Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelere de yayılmış

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ