canlı bahis siteleriizmir bayan escortdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.ertecongress.org/casino sitelerisweet bonanzacanlı casino sitelerislot sitelericasinoslot oynakuşadası escortmalatya escort

Hakkında Bilinmeyen

Yunus Nadi Abalıoğlu kimdir hayatı eserleri

12 Mayıs 2020 - 0:13
Kurtuluş Savaşı’na ve Atatürk dev­rimlerine kalemiyle katkıda bulunan gazeteci, politikacı 1 Ocak Yunus Nadi Abalıoğlu (1879, Fethiye- 28 Haziran 1945, Cenevre, İsviçre) Cumhuriyet gazetesini kuran Türk gazeteci ve siyasetçidir. II. Abdülhamid döneminde öğrencilik yıllarında başladığı gazeteciliği Yeni Gün gazetesini ve ardından Cumhuriyet gazetesini çıkardılar

Fethiye’de doğdu. Abalızade Ailesi’nden Hacı Halil Efendi’nin oğludur. Rodos’taki Süleymaniye Medresesi’nde okuduktan sonra Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Bir süre Hukuk Fakül­tesi’ne devam etti. 20 yaşındayken Baba Tahir’in çı­kardığı Malumat Gazetesi’nde çalışmaya başladı. II. Abdülhamit’in baskı yönetimine karşı dernek kur­duğu ileri sürü­lerek tutuklandı ve 3 yıla mah­kûm oldu. Midilli Adası’nda ceza­sını tamamladık­tan sonra İstan­bul’a dönerek İk­dam, Tasvir-i Efkâr Gazeteleri’nde çalıştı. İttihat ve Terakki’nin Selanik’te çıkar­dığı Rumeli Ga­zetesi’nin başya­zarı oldu. Daha sonra Aydın’dan milletvekili seçil­di. Bu dönemde Tasvir-I Efkâr Gazetesi’ni yönetti. Son Osmanlı Meclisi’nde İzmir milletvekili olarak bulundu. 1918 yılında kurduğu Yeni Gün Gaze­tesi Kurtuluş Savaşı’nı ilk politikasını özetler:

“Gazetenin hareket hattı, Ulusal Ant sınırlarının ve hukukunun mutlaka elde edileceği hakkında çok derin bir görüş ve inanca sahip olması, o kanı ve inancı bütün gücüyle gösterme­sidir.”

1924 yılında kurduğu Cumhuriyet Gazetesi’yle Cumhuriyet rejiminin, Atatürk devrimle­rinin yakın bir destekçisi oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk dönem­den başlayarak İzmir, daha son­ra Muğla milletvekili olarak gö­rev yaptı. Dev­rimlerin gerçek­leştirildiği yıllar­da TBMM’de Anayasa Komis­yonu Başkanı olarak çalıştı; ga­zetesi Cumhu­riyet Atatürk ilke­lerini savunan önemli bir yayın organı olarak ta­nındı. 1945’te te­davi için gittiği İs­viçre’de ölümüne kadar başyazıları ve gazetesinin ya­yınlarıyla devrimler, Cumhuriyet döne­minin önemli siyasal olayları ve kültür gelişmesi üzerinde etkili oldu.

Yunus Nadi çok sevdiği ve geliş­mesine katkıda bulunduğu basın mes­leğini ve gazeteciliği şöyle değerlendi­riyordu: “Gazete her gün insanlık ev­reninden kamuoyu adlı ikinci bir varlık günden baş­layarak destekledi. Üzerinde yoğun­laşan baskılar yüzünden 1920 yılında gazetesini Ankara’ya taşıdı.

Bu gazetede uyguladığı şu ilkeler onun daha sonra da izleyeceği yayın oluşturan çok güçlü istanbul escort bir çözümleme ve birleştirme unsurudur. Gazete sayfa­ları her gün yüz binlerce insanın birlik­te toplanıp birlikte düşündükleri, ko­nuştukları toplantı alanlarıdır.”

“Mesleğe aşkla bağlanabilmek için bilmenin ve bildirmenin zevki üzerin­de direnmek gereklidir. Hiçbir iklimin ele geçirilmesi bir yazının başarısı kadar zevk veremez. Gazetecilikten çok memnunum demek, bu mesleğe aşk ve tutkunluğumu ifade edemez. Onun üzüntü ve mihnetlerinden bile zevk alırım.”

“Temel olan halka vereceğiniz fi­kirdir. Onu en çekici görünüş ve bi­çimler İçindeyse, daha fazla vermiş olabilirsiniz.”

“Gazetede yayınlanan her maka­lenin mutlaka bir özel amacı ve hiç olmazsa pratik bir yararı mersin escort olmalıdır. Gelişigüzel yazıya karnımız toktur.”

“Gazete yalnız olayları haber ver­mekle yetinen bir kurum değildir; olayları izleyen, onları inceleyen, eleş­tiren, yargılayan bir kurumdur. Bu nedenledir ki gazetecilik çok sorumlu bir iştir.”

“Eleştirme görevini ihmal eden ga­zete, gazete olmaktan çıkar.”

Yunus Nadi’nin oğulları Nadir Nadi ve Doğan Nadi onun ölümünden son­ra Cumhuriyet Gazetesi’nin yayımını sürdürdüler.

Yunus Nadi’nin Kurtuluş Savaşı ile ilgili anıları şu kitaplarda derlenmiştir: Ankara’nın İlk Günleri, Ali eskişehir escort Galip Ha­disesi, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar, Mustafa Kemal Paşa Samsun’da..

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.